سنسور مخزن شیشه شور تویوتا GT 86

سنسور مخزن شیشه شور تویوتا GT 86

سنسور مخزن شیشه شور GT 86