قاب پشت دیسک ترمز تویوتا GT 86

قاب پشت دیسک ترمز تویوتا GT 86

قاب پشت دیسک ترمز GT 86