نام فارسی قطعه: فیلتر روغن

نام انگلیسی قطعه: Oil Filter


شماره فنی: 04152YZZA6

کد قطعه: 04152-YZZA6

قیمت: 2,400,000 ریال

20 عدد موجود در انبار


تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 20
قیمت: 2,400,000 ریال