نام فارسی قطعه: لوازم جعبه فرمان

نام انگلیسی قطعه: GASKET KIT, POWER STEERING GEAR(FOR RACK & PINION)


شماره فنی: 0444506181

کد قطعه: 04445-06181

قیمت: 23,845,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

0444506180

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEADKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEANKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMDKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEASKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMSKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMNKV
تویوتا  /  اریون / GSV40L-JETGKV

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 23,845,000 ریال