نام فارسی قطعه: یاتاقان متحرک

نام انگلیسی قطعه: BEARING, CONNECTING ROD


شماره فنی: 130415003107

کد قطعه: 13041-50031-07

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

130415005007 , 130415003007

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV