نام فارسی قطعه: میل لنگ

نام انگلیسی قطعه: CRANKSHAFT


شماره فنی: 1341150040

کد قطعه: 13411-50040

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020