نام فارسی قطعه: مجوعه تسمه ها

نام انگلیسی قطعه: V-BELT


شماره فنی: 1605

کد قطعه:

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7
تویوتا  /  پرادو / GRJ125L-GJAGKV
تویوتا  /  اف جی کروز / GSJ15L-GKASKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ120L-GKAGKV