نام فارسی قطعه: کلاچ پروانه

نام انگلیسی قطعه: COUPLING ASSY, FLUID


شماره فنی: 1621030020

کد قطعه: 16210-30020

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 1621030030
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV