نام فارسی قطعه: شیلنگ بای پس

نام انگلیسی قطعه: HOSE, WATER BY-PASS


شماره فنی: 1626150090

کد قطعه: 16261-50090

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020