نام فارسی قطعه: شلنگ واتر پمپ

نام انگلیسی قطعه: HOSE, WATER BY-PASS, NO.2


شماره فنی: 162640L010

کد قطعه: 16264-0L010

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV