نام فارسی قطعه: رادیاتور آب

نام انگلیسی قطعه: RADIATOR ASSY


شماره فنی: 1640050350

کد قطعه: 16400-50350

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV