نام فارسی قطعه: شیلتگ پاپین رادیاتور

نام انگلیسی قطعه: HOSE, RADIATOR, NO.2


شماره فنی: 1657231292

کد قطعه: 16572-31292

قیمت: 3,888,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 3,888,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020