نام فارسی قطعه: واشر منیفولد هوا

نام انگلیسی قطعه: GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.1


شماره فنی: 1717730011

کد قطعه: 17177-30011

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایس / KDH222L-LEMDYV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV