نام انگلیسی قطعه: VALVE ASSY, INTAKE AIR CONTROL


شماره فنی: 1730050010

کد قطعه: 17300-50010

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020