نام فارسی قطعه: واشر

نام انگلیسی قطعه: GASKET, EXHAUST PIPE


شماره فنی: 1745131010

کد قطعه: 17451-31010

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 1745131011
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  راوفور / ACA33L-ANPGKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020