نام فارسی قطعه: مجموعه پمپ انژکتور

نام انگلیسی قطعه: INJECTION PUMP ASSEMBLY


شماره فنی: 2202

کد قطعه:

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRPDKV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  هایس / KDH222L-LEMDYV