نام فارسی قطعه: پوسته گیربکس

نام انگلیسی قطعه: EXTENSION HOUSING (MTM)


شماره فنی: 3303

کد قطعه:

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020