نام فارسی قطعه: سر دنده

نام انگلیسی قطعه: KNOB SUB-ASSY, SHIFT LEVER


شماره فنی: 3350448020E0

کد قطعه: 33504-48020-E0

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 3350448020E1
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020