نام انگلیسی قطعه: GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVE


شماره فنی: 3532150090

کد قطعه: 35321-50090

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV