نام انگلیسی قطعه: GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVEN


شماره فنی: 3532208050

کد قطعه: 35322-08050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
تویوتا  /  کمری / ACV40L-CEAGKA

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020