نام انگلیسی قطعه: WASHER, PLATE(FOR RING GEAR MOUNTING CASE)


شماره فنی: 3626521010

کد قطعه: 36265-21010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020