نام انگلیسی قطعه: WASHER, PLATE(FOR RING GEAR MOUNTING CASE)


شماره فنی: 3626548J80

کد قطعه: 36265-48J80

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020