نام انگلیسی قطعه: WASHER, TRANSFER RING GEAR MOUNTING CASE, NO.2


شماره فنی: 3626648B30

کد قطعه: 36266-48B30

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020