نام فارسی قطعه: واشر دنده پلوس دیفرانسیل جلو

نام انگلیسی قطعه: WASHER, REAR DIFFERENTIAL SIDE GEAR THRUST, NO.1


شماره فنی: 4136148010

کد قطعه: 41361-48010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020