نام فارسی قطعه: رینگ

نام انگلیسی قطعه: WHEEL, DISC


شماره فنی: 4261133870

کد قطعه: 42611-33870

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / ASV60L-BETGKW
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020