نام فارسی قطعه: رینگ

نام انگلیسی قطعه: WHEEL, DISC


شماره فنی: 4261133B71

کد قطعه: 42611-33B71

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / AVV60L-BEXGBC

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020