نام انگلیسی قطعه: TIRE


شماره فنی: 4265230A72

کد قطعه: 42652-30A72

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4265230A71

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020