نام انگلیسی قطعه: WHEEL ASSY, STEERING


شماره فنی: 4510030A20C2

کد قطعه: 45100-30A20-C2

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4510030A21C2
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020