نام انگلیسی قطعه: WHEEL ASSY, STEERING


شماره فنی: 4510030A21E0

کد قطعه: 45100-30A21-E0

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4510030A20E0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020