نام انگلیسی قطعه: WHEEL ASSY, STEERING


شماره فنی: 4510048380C0

کد قطعه: 45100-48380-C0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020