نام انگلیسی قطعه: WHEEL ASSY, STEERING


شماره فنی: 4510048390C0

کد قطعه: 45100-48390-C0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020