نام انگلیسی قطعه: WHEEL ASSY, STEERING


شماره فنی: 4510048450E1

کد قطعه: 45100-48450-E1

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020