نام انگلیسی قطعه: WHEEL ASSY, STEERING


شماره فنی: 451004858140

کد قطعه: 45100-48581-40

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / ASV60L-BETGKW
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020