نام فارسی قطعه: ایربگ

نام انگلیسی قطعه: BUTTON ASSY, HORN


شماره فنی: 4513048110C0

کد قطعه: 45130-48110-C0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020