نام فارسی قطعه: واشر زیر غربیلک

نام انگلیسی قطعه: COVER, STEERING WHEEL, LOWER NO.2


شماره فنی: 4518626010C0

کد قطعه: 45186-26010-C0

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4518626010B0
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV