نام فارسی قطعه: سیم ترمز دستی عقب

نام انگلیسی قطعه: CABLE ASSY, PARKING BRAKE, NO.2


شماره فنی: 4642048171

کد قطعه: 46420-48171

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4642048170

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020