نام فارسی قطعه: کمک فنر جلو سمت راست

نام انگلیسی قطعه: ABSORBER ASSY, SHOCK, FRONT RH


شماره فنی: 4851079335

کد قطعه: 48510-79335

قیمت: 90,250,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBA
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBV
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBW

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 90,250,000 ریال