نام فارسی قطعه: کمک فنر جلو سمت راست

نام انگلیسی قطعه: ABSORBER ASSY, SHOCK, FRONT RH


شماره فنی: 4851080648

کد قطعه: 48510-80648

قیمت: 36,208,860 ریال

1 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4851080603

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTGKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 36,208,860 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020