نام فارسی قطعه: کمک فنر جلو سمت راست

نام انگلیسی قطعه: ABSORBER ASSY, SHOCK, FRONT RH


شماره فنی: 4851080736

کد قطعه: 48510-80736

قیمت: 43,185,100 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTMKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 43,185,100 ریال