نام فارسی قطعه: میل طبق عرضی عقب

نام انگلیسی قطعه: ARM ASSY, UPPER CONTROL, REAR RH


شماره فنی: 4871060160

کد قطعه: 48710-60160

قیمت: 17,084,150 ریال

2 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 2
قیمت: 17,084,150 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020