نام فارسی قطعه: بوش چاکدار موجگیر

نام انگلیسی قطعه: BUSH, FRONT STABILIZER BAR, NO.1


شماره فنی: 4881560380

کد قطعه: 48815-60380

قیمت: 2,667,300 ریال

4 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4881560310

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  اف جی کروز / GSJ15L-GKASKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 4
قیمت: 2,667,300 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020