نام فارسی قطعه: سپر جلو

نام انگلیسی قطعه: COVER, FRONT BUMPER


شماره فنی: 521196A910

کد قطعه: 52119-6A910

قیمت: 41,525,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 41,525,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020