نام فارسی قطعه: براکت سپر جلو

نام انگلیسی قطعه: BRACKET, FOG LAMP MOUNTING, RH


شماره فنی: 5212542020

کد قطعه: 52125-42020

قیمت: 5,225,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  راوفور / ACA33L-ANPGKV

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 5,225,000 ریال