نام فارسی قطعه: درپوش بکسل بند جلو

نام انگلیسی قطعه: COVER, FRONT BUMPER HOLE, RH


شماره فنی: 5212760080

کد قطعه: 52127-60080

قیمت: 6,840,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 6,840,000 ریال