نام فارسی قطعه: درب پوش بکسل بند جلو

نام انگلیسی قطعه: COVER, FRONT BUMPER HOLE, LH


شماره فنی: 5212878010

کد قطعه: 52128-78010

قیمت: 3,057,100 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTA
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTW
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBV
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBW
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBA

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 3,057,100 ریال