نام فارسی قطعه: لاستیک روی سپر

نام انگلیسی قطعه: PLATE, REAR BUMPER


شماره فنی: 5215904010

کد قطعه: 52159-04010

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRPDKV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020