نام فارسی قطعه: سپر عقب

نام انگلیسی قطعه: COVER, REAR BUMPER


شماره فنی: 521596A922

کد قطعه: 52159-6A922

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

5215960161

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GNPNKV
تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GCPNKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020