نام فارسی قطعه: جک درب موتور

نام انگلیسی قطعه: SUPPORT ASSY, HOOD, LH


شماره فنی: 5345006050

کد قطعه: 53450-06050

قیمت: 21,725,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEADKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEANKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMDKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEASKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMNKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMSKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 21,725,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020