نام فارسی قطعه: لاستیک ماهوتی شیشه

نام انگلیسی قطعه: RUN, FRONT DOOR GLASS, RH


شماره فنی: 6814135031

کد قطعه: 68141-35031

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

6814135030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV