نام فارسی قطعه: ترمز درب عقب

نام انگلیسی قطعه: CHECK ASSY, REAR DOOR, LH


شماره فنی: 686400K010

کد قطعه: 68640-0K010

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 686300K011
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRPDKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV